WERKPLAATS voor intuïtieve ontwikkeling en persoonlijke groei

Gonny & Peter Méjan

Schutterswei 13

2223 TT Katwijk a/d Rijn

Tel: 071 – 4030127

Mobiel: 06 – 36075401

Email: praktijkmejan@gmail.com

Een sessie duurt ongeveer 2 uur. De eerste keer kan dat een half uur langer zijn. De kosten zijn € 80,–. Voor wie het gezinsinkomen ontoereikend is,  bedragen de kosten van een consult 3% van het netto gezinsinkomen.

______________________________________________________

AGENDA voor 2019/2020

Oktober/november 2019

Binnenkort vindt er opnieuw een filosofisch café plaats, georganiseerd door  Bewust Bollenstreek, een platform voor professionals, die bewust om willen gaan met zichzelf, de ander en de aarde.
Een van de professionals van bewust bollenstreek zal een kleine lezing van 25 minuten houden over en onderwerp. De lezing eindigt met een filosofische vraag. Daarna gaan we in kleine groepjes filosoferen over deze vraag, geïnspireerd door wat de lezing ons aan denkstof heeft opgeleverd.   U kunt zo binnenlopen, maar dan loopt u het risico dat de caféwinkel vol is. Om meer verzekerd te zijn van een plekje,  is het handiger u aan te melden op de website van Bewust Bollenstreek. Het filosofisch café wordt gehouden  in Biologisch Cafewinkel “HE JIJ” Zuidstraat 1 in Katwijk aan Zee.

voorjaar 2020

Seminar Familie-Opstellingen en Rituelen

In de Zuidduinen van Katwijk ligt op een prominente plek de Soefitempel. Rond 1920 kreeg de stichter van de internationale Soefi beweging in de duinen bij Katwijk een bijzondere spirituele ervaring. Hij noemde de plek Murad al Hassil, wat “vervuller van oprechte verlangens” betekent. In ritueel familie-systemisch werk staat het oprechte verlangen van de vraagsteller centraal. Daarom is deze plek om te mogen werken een geschenk voor de ziel.

Het seminar gaat wederom geleid worden door meester-opsteller Harrie de Kruijff. 

Datum:            Wordt nog bekend gemaakt (we mikken op voorjaar 2020).

                         Het seminar begint om 9.30 u; inloop 9.15 u

                         en duurt tot 17.00 u (uitloop 17.30 u).

Plaats:              Soefitempel te Katwijk aan Zee

                         Zuidduinseweg 7, 2225 JS Katwijk aan Zee

Kosten:            Deelname met opstelling: € 140,–

                         Deelname als representant: € 40,–

Deze bedragen zijn inclusief koffie en thee.

Lunch kan zelf worden meegebracht of worden gebruikt in de nabijgelegen

strandtenten voor eigen rekening.

Er is deze dag plaats voor 4 opstellingen, daarnaast kunnen nog

21 belangstellenden deelnemen.

Info                 Gonny en Peter Méjan, praktijkmejan@gmail.com

                        Harrie de Kruijff, info@harriedekruijff.nl

Aanmelden:    

Je kunt je al aanmelden voor een plaats op de lijst van belangstellenden. Als de datum bekend is, krijgt iedereen op de lijst bericht. Daarna wordt je inschrijving definitief.  Je aanmelding sturen naar  praktijkmejan@gmail.com .

Zonder dat we er ons bewust van zijn, hebben deze gebeurtenissen invloed op ons.

Korte impressie van het rituele opstellingswerk
Elke familie kent zijn tragiek, zijn noodlot en zijn voorvallen, die de ordening in een familie systeem verstoren. Ze drukken onherroepelijk een stempel op het gedrag en het geluk van één of meerdere familieleden uit latere generaties.
Enkele voorbeelden van zulke ingrijpende gebeurtenissen zijn:

– Het vroegtijdig overlijden van ouders, grootouders of overgrootouders;
– Scheidingen van ouderparen door echtscheiding of andere oorzaak;(oorlog,vertrek naar het buitenland van één van de partners e.d.)
– Tragische ongevallen, waarbij een familielid om het leven is gekomen;
– Buitenechtelijke kinderen, die worden verzwegen;
– Zelfmoord in de familiegeschiedenis.

We voelen ons verbonden en er ontstaat een toenemende bereidheid om een vergelijkbaar lijden op ons te nemen. Uit loyaliteit kan deze “systemische herhalingsdrang” zich, indien onopgelost, generaties lang blijven herhalen.
Deze verbondenheid met andermans noodlot noemen we in het familie-systemische werk ‘verstrikking’. De consequentie is, dat er een onvermogen ontstaat om ons eigen leven naar tevredenheid vorm te geven. De gevolgen kunnen ook  zichtbaar worden in klachten op zowel psychisch als lichamelijk niveau. Via de familie-systemische of rituele opstelling kunnen onbewuste en vaak diepliggende verstrikkingen zichtbaar worden. Dit heeft een helende werking op de vraagsteller en zijn/haar hele familie systeem.

En altijd bent u van harte welkom in onze werkplaats in Katwijk a/d Rijn voor een individuele opstelling of sessie!

zomer 2020

KUNST- EN EXPRESSIE VAKANTIE-REIZEN

Elk jaar zijn wij een aantal weken te vinden op theater- en expressie  landgoedcamping “Charme”, ongeveer 200 km onder Parijs. Wij maken er deel uit van het opbouwteam en ook zomers zijn wij er zeker een week te vinden.

Charme is bij uitstek een plek om tot rust te komen en alles wat iedereen het afgelopen jaar heeft meegemaakt  te laten bezinken.  Alle ervaringen, die we opdoen, dienen verwerkt te worden. Of het nu vervelende of prettige ervaringen zijn. Dat is noodzakelijk voor onze fysieke en mentale gezondheid. Een  goede manier om dat te doen is je te uiten via kunstvormen. Of het nu zang is of toneel, schilderen of dansen, al die vormen waarin we ons kunnen uiten op een andere manier dan met woorden, zorgen ervoor dat we onze ervaringen van de afgelopen tijd verwerken zonder dat we ons daarvan bewust zijn en zonder dat wij daar ons best voor hoeven te doen.

In het dagelijks leven ontbreekt het vaak aan tijd daarvoor. Daarom kan het een goede manier zijn om een deel van de vakantie daaraan te besteden. Als je een gezin hebt met kinderen , kun je met z’n allen komen, want op Charme zijn aangepaste programma’s voor kinderen en jongeren vanaf de kleuterleeftijd.  Onze eigen kinderen zeggen dat Charme hun opvoeding heeft afgemaakt door deel uit te maken van het groepsproces met leeftijdgenoten. Ook  in de kinder-en jongeren groepen leren ze anders met gevoelens omgaan dan in het dagelijks leven door het groepsproces en de voorstellingen, die ze maken. Ben je geïnteresseerd geraakt? Kijk dan verder op de website www.charme.nl