top of page

PRIVACYBELEID

Dit privacyreglement beschrijft hoe de praktijk " familieopstellingenaanzee" omgaat met de privacy van gebruikers en bezoeker van deze website en hoe evt. de informatie over bezoekers van de website wordt verzameld en beheerd. 

Indien een bezoeker na lezing van het aanbod en de mogelijkheden besluit een reactie in te sturen wordt het emailadres of telefoonnummer vastgelegd. Als er daaruit een vervolg ontstaat bijv. een intake- of kennismakingsgesprek, zijn de navolgende elementen van toepassing

1.     Alle gegevens die u zelf instuurt na bezoek aan de site worden gelijk bovenstaande gegevens, opgeslagen in de administratie. Uw contactgegevens worden uitsluitend benut voor mailings over activiteiten en nieuw- of een gewijzigd aanbod.

2.     Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden, tenzij u daar vooraf expliciet toestemming voor geeft.

3.     Uw gegevens kunt u inzien, wijzigen of vragen om vernietiging ervan.
Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een verzoek sturen aan ons email-adres of naar ons huisadres, beide te vinden op onze website.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of vernietiging door de juiste persoon gedaan, vragen wij u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wilt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken?  Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

4.     U kunt alle contact informatie over ons vinden op onze website.

Deze website richt zich uitsluitend op volwassen bezoekers We kunnen echter niet controleren of een bezoekers ouder is dan 18 jaar. Wij raden ouders aan dan ook betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u denkt dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, wilt u dan contact met ons opnemen via het email-adres van de website. Na verifiëren van de eventueel opgeslagen gegevens wordt deze informatie door ons onmiddellijk verwijderd.

​5. Zodra de Privacywetgeving op de bovenstaande punten wijziging ondergaat, worden de effecten daarvan op korte termijn in dit privacybeleid verder opgenomen en uitgewerkt

bottom of page