top of page

Waarom een opstelling of helende trancereis?


De reden om een familieopstelling of helende trancereis te doen kan heel verschillend zijn. Hieronder geven we enkele voorbeelden:
 

Buitensluiting. Als je steeds het gevoel hebt overal alleen voor te staan en alles zelf op te moeten lossen, heeft dat vaak te maken met een innerlijke verstrikking waardoor je geen hulp kan of durft te ontvangen. Deze verstrikking kan zijn oorsprong hebben in je eigen leven zowel als in je familie systeem.  Daar kan een belangrijk lid zijn uitgesloten of verzwegen. 
Het is een veel voorkomend thema, omdat wij mensen in oorsprong in groepen leefden en het heel belangrijk was voor onze veiligheid om bij de groep te horen.

Depressies, overspanning en burn-out. Deze klachten zijn vaak het gevolg van overlevingsmechanismen uit iemands jeugd. Ook hiervan ligt de diepere oorzaak vaak in het familiesysteem. In opstellingen zien we dan een sterke verbondenheid met een familielid uit een vorige generatie, die in zijn of haar leven grote moeilijkheden heeft ondervonden op zijn/haar levenspad. Door de verstrikking met dit familielid te ontrafelen gaat de energie weer stromen en kunnen depressieve klachten en overspanning verminderen en soms helemaal oplossen.

Relatieproblemen. De bron van relatieproblemen kan liggen in het familiesysteem van een van beide of allebei de partners. Eigen patronen of patronen uit het eigen familie-systeem waar je geen zicht op hebt, zijn in een relatie van negatieve invloed en een grote valkuil. Je neiging is die problemen op de ander te gaan projecteren. Omdat dit een onbewust proces is, ontbreekt vaak het besef dat dit gebeurt.
Om uit die negatieve spiraal te komen is het de moeite waard te kijken welke invloed je familiesysteem heeft op je relatie. Vaak al na één opstelling gaan partners met andere ogen naar elkaar kijken. Vastgelopen problemen worden dan weer óf beter bespreekbaar, óf lossen zelfs helemaal op. Soms zijn er nog een of twee opstellingen nodig.

 

Kinderen, die thuis of op school onbegrepen problemen hebben komen met hun ouders bij ons voor hulp. De problemen drukken zich vaak uit als vage lichamelijke klachten zoals veelvuldige buikpijn, misselijkheid, moeheid en/of psychische problemen zoals heel druk gedrag, last van concentratieproblemen of bovenmatig angstig zijn, zich alleen voelen tot zelfs niet meer willen leven. Ook komen problemen op school en leerproblemen voor.

Het is mogelijk dat het kind in het familiesysteem is belast met de gestagneerde energie van een familielid. Dit kan bijvoorbeeld een overleden persoon zijn waar de familie niet om heeft kunnen rouwen, of een buitengesloten familielid, die zijn plaats in het familiesysteem is verloren en die eigen plek weer terug moet krijgen. Als de balans in het familiesysteem herstelt, lossen de problemen rond het kind vaak geheel of gedeeltelijk op. Ook kan de problematiek van het kind te maken hebben met familie-systemische problematiek van een van beide ouders. In de praktijk maken die daarna vaak de keuze zelf een opstelling te doen en zo hun kind uit de problemen te helpen.

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar komen bij ons, omdat ze zijn vastgelopen op school of in hun sociale omgeving. Ze kunnen last hebben van concentratieproblemen, depressieve klachten en allerlei vage lichamelijke klachten. 

Maar ook van ernstige lichamelijke problemen zoals anorexia nervosa, astma, ME, fibromyalgie e.d.

Vaak is stagnerende energie in het familiesysteem de werkelijke oorzaak. In het onderbewuste verbinden jongeren uit een familie zich met oude lasten uit het systeem en gaan die uit trouw en solidariteit dan meedragen.In het dagelijkse leven ervaren zij dat meestal als prestatiedruk. Omdat er voor jongeren in deze leeftijdscategorie nog onvoldoende opvang is, ervaren ze het als een grote verlichting serieus genomen te worden, wat vaak al de eerste stap is naar herstel. Als daarna door een opstelling het onderliggende familiethema aangepakt wordt, vindt er vaak een totale verandering plaats in de jongere. 

Chronische lichamelijke klachten en ziekten kunnen voortkomen uit verstrikkingen binnen je eigen leven of uit je familiesysteem. In zulke gevallen spelen meestal meerdere thema’s tegelijk en zijn meerdere opstellingen of trancereizen nodig om alle knopen te ontwarren. Een opstelling en trancereis kan dan behalve voor verbetering van de klachten ook tot het beter omgaan met de ziekte zorgen.

De ontspanning die het weer in beweging zetten van de energie teweeg brengt, leidt vaak al tot een eerste verlichting van de klachten, maar in de loop van de tijd kunnen klachten aanzienlijk afnemen tot zelfs helemaal verdwijnen. 
Soms is sexualiteit de oorzaak van problemen. Mensen vinden het vaak heel moeilijk om hierover te praten, vanwege onterechte   schaamtegevoelens. 
Om sexualiteit te kunnen beleven, moet iemand zich kwetsbaar opkunnen stellen Dat is een voorwaarde om diepe lichamelijke intimiteit met een partner te kunnen hebben. 
In het familiesysteem wordt dan vaak zichtbaar dat die diepe intimiteit al generaties lang is geblokkeerd is geraakt. Vaak door zeer heftige gebeurtenissen zoals sexueel misbruik. Als in de opstelling of trancereis alsnog de emoties over die heftige gebeurtenissen worden ervaren, gaat de energie weer stromen en verandert de hele opstelling. De vraagsteller voelt zich daarna vrijer in het aangaan van relaties en ook het gevoel naar een partner verandert.

bottom of page